Efektywna komunikacja interpersonalna

z elementami inteligencji emocjonalnej

Mój warsztat szkoleniowy pokazuje i uświadamia, w jaki sposób ludzie na siebie oddziałują i z czego składa się komunikacja międzyludzka. Zapoznasz się w praktyce z najskuteczniejszymi stylami i strategiami komunikacyjnymi, umożliwiającymi dokładne zrozumienie drugiej strony.

Celem szkolenia jest przekazanie zasad, dotyczących poprawnej komunikacji i przekazywania informacji, a także ćwiczenie umiejętności interpersonalnych opartych na założeniach inteligencji emocjonalnej. Podczas szkolenia będą poruszane zagadnienia dotyczące podstaw komunikacyjnych, roli informacji zwrotnej, sztuki argumentowania, panowania nad własnymi emocjami i odczytywania emocji innych.

Szkolenie zostało przygotowane w formie warsztatów, tak by zagadnienia komunikacyjne przećwiczyć na sali szkoleniowej i przełożyć je na praktyczne umiejętności stosowane w życiu zawodowym i prywatnym. Szkolenie będzie prowadzone w sposób warsztatowy, czyli będzi rozmową trenera z uczestnikiem.

KORZYŚCI DLA CIEBIE:

 • Wzorowa komunikacja interpersonalna.
 • Zrozumienie treści i przekazów w pozytywny wynik każdego spotkania, ponieważ obydwie strony są wygrane.
 • Przepływ prawidłowej informacji zwrotnej.

Nauczysz się:

 • Technik słuchania i zadawania pytań.
 • Trzech stylów komunikacji i okoliczności ich stosowania.
 • Rozumieć prawidła językowe.
 • Dostrzegać ważność komunikatów niewerbalnych i prawidłowo je stosować.
 • Zadawać trafne pytania, ułatwiające zrozumienie.
 • Udzielać prawidłowo skonstruowanej informacji zwrotnej.

METODY PRACY, KTÓRE ZASTOSUJEMY PODCZAS SZKOLENIA

Szkolenie prowadzone jest w sposób aktywizujący uczestników, z uwzględnieniem tworzącego się procesu grupowego. Mini wykłady ze strony trenera prowadzącego są wprowadzeniem, będą podsumowaniem prac uczestników. Punktem wyjścia i priorytetem jest przepracowanie wiedzy teoretycznej, aby w sposób łatwy i bezproblemowy wiedza wykorzystywana była w realiach prywatnych.

 • Mini wykłady,
 • Ćwiczenia,
 • Dyskusje moderowane przez trenera,
 • Studium przypadku,
 • Praca indywidualna,
 • Obserwacja, feedback.

 

Moje szkolenia

 

Kontakt

  

Poszukujesz informacji na temat innych szkoleń?
Zostaw kontakt. Odezwiemy się.